Privacybeleid

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1.
Dit privacybeleid definieert hoe “EarBuds360” (hierna “Sitebeheer” genoemd) informatie gebruikt en beschermt die van gebruikers is ontvangen op de website http://earbuds360.com (hierna “de site” genoemd). Dit privacybeleid is van toepassing op de Site en alle subdomeinen van de Site. De sitebeheerder kan gebruikersinformatie van de volgende aard verzamelen:

  • Koekjes
  • IP-adres van de gebruiker;
  • Informatie over fouten in resourcebewerkingen;
  • Gebruikersgedrag op de site, inclusief het gebruikte besturingssysteem en browser.

1.2. Alle informatie wordt verzameld door het sitebeheer zoals het is en verandert niet tijdens het gegevensverzamelingsproces.

1.3. De verwerking van informatie met betrekking tot persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

1.4. De sitebeheerder heeft op elk moment, naar eigen goeddunken, het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Eventuele herzieningen van dit document zullen op de hoofdpagina van de Site worden gepubliceerd. Om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen die in dit privacybeleid kunnen worden aangebracht, moet de gebruiker onze site regelmatig bezoeken.

1.5. Verder gebruik van de site betekent de toestemming van de gebruiker voor dergelijke wijzigingen in dit privacybeleid. In geval van onenigheid met dit privacybeleid, heeft de gebruiker niet het recht om de site te gebruiken.

1.6. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de site http://earbuds360.com. De Site heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor sites van derden waarnaar de Gebruiker kan klikken op de links die beschikbaar zijn op de Site.

2. VERWERKINGSVOORWAARDEN PERSOONLIJKE INFORMATIE

2.1.
De sitebeheerder kan zijn naam, e-mailadres en wachtwoord gebruiken om de gebruiker te identificeren op de earbuds360.com-website, en kan ook zijn naam, details, telefoonnummers, e-mailadres en locatieadres weergeven op de informatiebron van earbuds360.com.

2.2. De sitebeheerder kan de contactgegevens van de gebruiker gebruiken om de nieuwsbrief van het bedrijf te verwerken, namelijk om de gebruiker op de hoogte te stellen van nieuwe functies, promoties en ander nieuws van de earbuds360.com-site. De gebruiker kan zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief.

2.3. Met betrekking tot de persoonlijke informatie van de gebruiker wordt de vertrouwelijkheid ervan gehandhaafd, behalve in gevallen waarin de gebruiker vrijwillig informatie over zichzelf verstrekt voor algemene toegang tot een onbeperkte kring van mensen. Bij het gebruik van bepaalde diensten stemt de Gebruiker ermee in dat een bepaald deel van zijn persoonlijke informatie openbaar wordt.

3. OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN GEBRUIKERS AAN DERDEN

3.1.
De sitebeheerder draagt geen informatie over aan derden, met uitzondering van de openbaarmaking van persoonlijke informatie van gebruikers aan derden die diensten verlenen aan de sitebeheerder, zoals bijvoorbeeld betalingsverwerking. Derden mogen gebruikersinformatie alleen gebruiken als ze diensten leveren voor de Bron en alleen de informatie die nodig is om de dienst te verlenen.

3.2. Daarnaast heeft de sitebeheerder earbuds360.com het recht om de persoonlijke informatie van de gebruiker over te dragen aan derden in de volgende gevallen:

3.2.1. De gebruiker heeft ingestemd met dergelijke acties.

3.2.2. De overdracht is noodzakelijk voor het gebruik door de Gebruiker van een bepaalde dienst of voor de uitvoering van een specifieke overeenkomst of contract met de Gebruiker.

3.2.3. De doorgifte wordt verzorgd door het Engels in het kader van de wettelijk vastgelegde procedure.

3.2.4. In het geval van verkoop van de Site, worden alle verplichtingen om te voldoen aan de voorwaarden van dit Beleid met betrekking tot de door hem ontvangen persoonlijke informatie overgedragen aan de verkrijger.

4. WIJZIGING / WISSEN VAN INFORMATIE OF DISCLAIMER VAN NIEUWSBRIEF

4.1.
Gebruikers kunnen op elk moment gebruikersinformatie verwijderen of zich afmelden door een dergelijk verzoek te sturen naar het e-mailadres [email protected]. Het werk van sommige functies van earbuds360.com, waarvoor de beschikbaarheid van informatie over de Gebruiker vereist is, kan worden opgeschort vanaf het moment dat de informatie is verwijderd.

5. BESCHERMING VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE

5.1.
De sitebeheerder neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de privacy van gegevens te beschermen. Alle gegevens die worden verzameld, opgeslagen op een of meer beveiligde databaseservers, zijn niet toegankelijk buiten het netwerk. Alleen die medewerkers van de site die werkfuncties moeten uitvoeren waarvoor toegang tot persoonlijke informatie van gebruikers vereist is, hebben toegang tot informatie over gebruikers.

6. AANVULLENDE VOORWAARDEN

6.1.
De sitebeheerder heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid zonder de toestemming van de gebruiker.

6.2. Het nieuwe privacybeleid treedt in werking vanaf het moment dat het op de site wordt geplaatst, tenzij anders bepaald in de nieuwe versie van het privacybeleid.

6.3. De site earbuds360.com kan links bevatten naar andere websites van derden die persoonlijke informatie over de Gebruiker kunnen verzamelen. In het geval van overschakelen naar een andere site, verlaat de gebruiker deze site en zijn de voorwaarden van dit privacybeleid niet van toepassing op het gebruik van sites van derden door de gebruiker en de acties van de gebruiker daarop.

EarBuds360°
Logo
Enable registration in settings - general